รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ

เปิดรับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2560